8 grundstenar i mindfulness

by Amanda Randau

kien-do-6719-unsplash.jpg

8 grundstenar i mindfulness

 

 Sluta döma

Öka medvetenheten kring dina tankar och synsätt. En ökad förståelse gör det lättare att inte döma dig själv, situationer eller dina medmänniskor. 

Tålamod

Allting har sin tid. När du väntar på något, istället för att stressa upp dig, passa på att känna in din kropp, hur den mår och hur den känns.

Nybörjarsinne

Genom att vara i dina upplevelser som om det var första gången blir du mer närvarande och uppmärksam. Se världens som genom ett barns nyfikna ögon.

Tillit

Ha tillit till processen, var i den och låt den ha sin gång trots att du kanske inte ser frukten av den direkt. 

Sluta fly

Stanna upp där du är för att lättare komma vidare. Det handlar om att acceptera din situation, du är ju redan i den. Minns att allt är föränderligt, ingenting är konstant. 

Släpp taget

Vi har en fantastisk förmåga att klänga oss fast vid sådant som är känt för oss. Människor, känslor och saker. Våga släppa taget för att göra utrymme för nya saker att blomstra. 

Humor

Var barnslig. Bjud på dig själv. Det är befriande att ha glimten i ögat och inte alltid ta sig själv eller situationer på så stort allvar. Det ger lättsamhet åt livet. 

Självläkning mindfulness, självläkning, medveten närvaro