New Moon

by Amanda Randau

Skärmavbild 2019-08-27 kl. 13.30.42.png

Månens faser. Måncykeln. Nymåne. New moon. Månenes faser Del 1

Nymåne i Jungrun

I morgon har vi en lovande nymåne i jungfrun. Detta är en riktigt nystartsmåne och bär med sig potentialen av att hitta din riktning både inför den nya måncykeln men också för det resterande året. Stjärntecknet jungfrun är förknippat med ordning och reda och vår hälsa så nu är en fin tid att hitta nya vägar kring hur du kan ta hand om dig själv.

DEL 1 MÅNENS FASER - NEW MOON

Nyckelord: Uppkomst, födelse / Intention / Inspiration

Mänskligt utvecklingsstadium: Befruktning

Element: Vatten

Säsong: Vintersolstånd

En ny måncykel har startat

Det finns ett underliggande hopp under denna nya början. Fertilitet, potentialen till nytt liv och pånyttfödelse är stark. Samtidigt dominerar fortfarande mörkret då inget månljus strålar igenom och våra drömmar upptar vår tid. Under nymånen ser man knappt månen alls. Under den tidiga kvällen kan man ana en tunn månskära i väst. Detta är början på en ny cykel, en begynnande fas, ny och fräsch som bär med sig de frön från den förgående måncykeln. Det som inte var fruktbart har fallit bort under Balsamico Moon vilket gör att vi går in i den nya månfasen med en känsla av lättnad.

PSYKOLOGISKT

Tiden för nymånen kan ibland kännas förvirrande. Vi befinner oss i någon slags paus, ett mellanrum, för vad som kommer härnäst. Vad är nästa steg för vår resa och utveckling ? Våra beteenden, vårt sätt att vara och förhålla oss till omvärlden kanske inte längre servar oss som det gjorde i den förgående måncykeln. Detta är en tid när vi kan känna oss lite riktningslösa. Upplevelsen av att det inte enbart finns en väg men ändå i en osäkerhet kring vad som kommer härnäst. Vår intuition är ofta kraftfull under denna tid om du är uppmärksam på den. Livserfarenheter och gamla minnen kan göra sig påminda för ytterligare lärdomar och integration.

“ She transforms her own dark into her own light. She sees her private shadows - and loves them. She meets her emotional depths - and owns it. She faces her private fears of seperation - and rises above the illusion. She is the source of her Self and she is always in a state of greater becoming ”

Kreativt

Energin under nymånen är primärt inåtvänd även om vi kan känna kraften av att vilja ge vårt nya jag och våra nya ideér till känna. Men nymånen är en tid för att pausa, att lyssna, undersöka och notera. En tid för att nära dig själv, reflektera kring dina behov och en ypperlig tid för att läka. Ta djupa andetag och njut av pausen. Mellanrummet. Det finns inget att vinna på att pusha dig själv eller tänka att du måste veta vad som är nästa steg. Ibland är platsen att inte veta just precis den plats vi behöver befinna oss på. Kanske den härligaste platsen av dem alla om vi släpper våra försök att kontrollera livet. Ha tillit till att du snart kommer ha inspiration till att skapa och veta i vilken riktning du ska gå. Håll dig öppen för alla möjligheter och begränsa dig inte för att nå insikt snabbare. Detta är den ljuvliga tiden av obegränsade möjligheter.

Nymånen är en fantastik tid för oss att sätta nya intentioner och komma till klarhet kring vad du drömmer om.

Våga leva i ovissheten

Detta är en tid att acceptera att vi helt enkelt inte har alla svar och att vi inte alltid kan gå framåt. Det är helt enkelt en tid där du kan uppleva att ditt arbete eller ditt liv i helhet känns förvirrande och som att inget händer. Varje cykel har sin expansion och kontraktion. Pausen mellan andetagen. Våga vara i spänningen som uppstår mellan expansion och kontraktion, i mellanrummet. Det är här du föds in i din framtid och landar ner mellan att vara utåt gående och inåt gående. Våga vara mänsklig och tillåt dig själv att tvivla på allt som fortfarande är osäkert och oklart. När allt är osäkert är allt möjligt.

ENERGIFOKUS:

Omsorgsfull omvårdnad av det okända

Bevarandet av oskuld

Våga drömma

Obegränsade möjligheter

Månens faser månens faser, nymåne, new moon