Disseminating Moon

by Amanda Randau

Månens faser. Måncykeln. Leva efter månens faser. Disseminating Moon. Avtagande halvmåne. Waning moon. Månenes faser del 6

DEL 6 MÅNENS FASER - Disseminating Moon

Nyckelord: Distribution/Utdelning

Mänskligt utvecklingsstadium: Vuxenlivet

Element: Luft

Säsong: Lammas (1 Augusti)

SKörda och dela med dig

Efter månen visat upp sig i sin fulla prakt börjar den sakteligen avta. Detta är den perfekta tiden för att skörda frukten av ditt arbete och dina insikter. Ge ut av det du skapat med världen, frukterna från denna cykel. Det är också en mycket bra tid för att rensa i livet. Kan du känna hur det börjar dra i dig att plocka bort sommarens attiraljer för att göra utrymme för den nya säsongen? Att städa och få i ordning hemma? Följ din inspiration, den leder dig rätt.

Energin är uttågande och närande för världen. Surrender. Fokusera på detaljerna och släppa taget om det som inte ska följa med igenom in i nästa måncykel.

PSYKOLOGISKT

Under månens cykel har vi växt och fått nya insikter, nu är tiden att börja leva efter dem och dela med oss av dem till världen. Vi kan uppleva att något har skiftat inom oss genom de insikter vi får som tidigare varit dolda. Insikter som kan kännas som något vi vetat om på ett underliggande plan men ändå kanske inte haft alla pusselbitar till. Kanske behöver vi göra lite justeringar i vårt liv utifrån det. Detta är en väldigt vacker tid då vi upplever att allt det inre arbete som vi gör med oss själva strålar ut i världen och bidrar till allas vår läkning. Bara genom att vara autentisk och du skapar du skönhet i världen och inspirerar andra i deras tillväxt och livsresa.

KREATIVT

När vi skapar något genuint utifrån från djupet av oss själva skapar vi något av värde, inte bara för oss själva utan för universum. Så hur kan man bli en kreativare person? Hemligheten bakom kreativitet är att fullkomligt ge upp alla försök att kontrollera och styra processen och istället låta din kraft sammanvävas med universum. Men också en tilltro till att det inte finns något ditt eller mitt. Du kan inte kreativt skapa med rädsla för att någon ska ta ifrån dig arbete. Vi lever i en värld med så mycket separation, ägnade och gränser. Hur skulle det vara om du såg på ditt skapande som en möjlighet att dela med dig av dig själv till världen utan att fokusera på att skydda det du skapat. Utan istället erbjuda det med välvilja. Givetvis med hälsosamma gränser men utmaningen som vi möter i vårt skapande är att släppa taget fullt ut.

Låt din karisma inspirera

Hur kan du leva på ett sätt som är givande både för dig själv och andra? Livet handlar inte om att dra fördel av eller ha makt över. Utstrålning och karisman du har är menad att spilla över på människor i din närhet och inspirera dem. Hur kan du nära och lyfta upp dem runt omkring dig? Vi befinner oss i en tid för att släppa taget i måncykeln och påminns om att bli ödmjuka i vetskapen om att vi är en del av en helhet. Vi är i service av något större än oss själva och våra personliga agendor. Låt oss aldrig glömma det.

Bilden är lånad ifrån mitt utbildningsmaterial i The Quest- Practical Magic for Earth Leadership. Månens cykel kan brytas ner i fyra huvudfaser som du kan utforska i deras olika kvalitéer av energier.

Bilden är lånad ifrån mitt utbildningsmaterial i The Quest- Practical Magic for Earth Leadership. Månens cykel kan brytas ner i fyra huvudfaser som du kan utforska i deras olika kvalitéer av energier.

ENERGIFOKUS:

  • Aktivt leverera det du kreativt har skapat

  • Börja gå mot att släppa taget

  • Samla på sig insikter som varit dolda

  • Ge ut frukterna av ditt arbete

INTRESSERAR DETTA DIG?

Här kan du kan läsa de övriga inläggen i min serie om månens faser. Du är också varmt välkommen att delta i mina Fullmånecermonier på Studio Flow.


Astrologi, Månens faser månens faser, avtagande måne