First Quarter Moon

by Amanda Randau

Månens faser. Måncykeln. Leva efter månens faser. Tilltagande måne. First Quarter moon. Halvmåne. Månenes faser del 3

DEL 3 MÅNENS FASER - First Quarter Moon

Nyckelord: Action

Mänskligt utvecklingsstadium: Puberteten

Element: Eld

Säsong: Vårdagjämningen

Eldig energi

Vi befinner oss i tiden för första kvartalet, halvmåne, som vi ofta säger här i Sverige. Under den växande månen efter Nymånen har experimenterat och fått nya insikter och nu är det dags att ta action på de nya insikter vi fått. En eldig energi infinner sig och vi har en annan kraft bakom våra steg. Detta är en perfekt tid att förtydliga och uppdatera din plan och dina mål.

PSYKOLOGISKT

Vi kan uppleva att vi själva börjar träda fram i ett helt nytt ljus och vi kallas till att aktivt ta del i vår mognadsprocess. Vi behöver bli modiga och ta oss an det som känns utmanande och nytt. Kanske behöver vi erkänna att vi har fel eller så är det dags att ta det är jobbiga samtalet som vi skjutit på. Vi kan inte längre hålla inne vår sanning.

Du börjar lägga en solid grund för dig själv som stödjer den du utvecklats till och de nya insikter du erfarit. Kanske är det en helt ny du som omvärlden börjar få se när du nu börjar att integrera med den. Den här perioden handlar om att praktisera dina nya insikter och att ta emot feedback. Rädsla kan blomma upp och du kan känna en viss spänning när du nu tvingas utmana dig själv och komma ur din bekvämlighets zone.

KREATIVT

Nu är en perfekt tid för forma forma grunden och de stöttepelare som ditt projekt eller lansering behöver luta sig mot. Detta är en aktiv process för att skapa, bygga, erbjuda, prata och ta emot registreringar. Omvärlden börjar ge dig feedback på vad du redan åstadkommit. Än finns tid att anpassa, förändra och förbättra men det är en stark framåtanda i ditt arbete just nu. Det du har börjat att skapa böjar bli något riktigt påtagligt.

Bygg en solid grund

Nu är det verkligen rätt tid att få klarhet och tydliggöra dina mål. Delegera uppgifter och bygg det team som du behöver, om du är i behov av det. Du kan uppleva en stark spänning i ditt skapande och dina kreativa processer då den eldiga energien är extremt påtaglig. Det är lätt att bli arrogant eller rent av lite aggressiv eller så charmar du kanske de flesta omkring dig och blir extra sällskaplig under denna period.

Detta är en utmärkt tid att ta sig an de utmaningar och hinder som kan skapa problem längre fram. Tar du tag i dem nu gör de både dig och det du skapar starkare i det långa loppet.

Våga prova och våga “misslyckas”

Var inte rädd för att misslyckas med det du skapar. Att misslyckas med något som är helt nytt för oss, när vi utmanar oss själva eller gör något som är annorlunda mot sådant vi brukar göra är inte ett misslyckade i sig utan ger oss viktiga insikter och kan visa sig vara våra bästa lärdomar. Att vara helt ny på något som vi gör är verkligen vackert och ett nödvändigt steg i vår process när vi växer och utvecklas. Våga testa dig fram och ta öppet emot den feedback som du får.

ENERGIFOKUS:

  • Skapa struktur

  • Lägga grunden

  • Ta emot feedback

  • Integration med omvärlden

  • Praktisera

INTRESSERAR DETTA DIG?

Här kan du kan läsa de övriga inläggen i min serie om månens faser.

Astrologi, Månens faser månens faser, halvmåne