Filtered by Category: Självläkning

Första steget att läka från psykisk ohälsa

Det handlar inte om att “komma tillbaka” ifrån en utmattningsdepression. Du befinner ju dig där du gör på grund av hur du har levt. istället handlar det om att bygga upp sitt liv på nytt. Hur kan du hitta vägar framåt?

Read More
Att älska sig själv

Att älska sig själv

Att älska sig själv är en viktig nyckel i självläkning. Men vad innebär det egentligen att älska sig själv? Är det möjligt att göra det efter år av självförakt och misshandel av sin själ och fysiska kropp?

Read More