Filtered by Tag: balsamic moon

Balsamic moon

Månenes faser - Del 8

Känner du dig lite låg på energi och reflekterar och funderar? Det har en helt naturlig förklaring. Månens faser delas i 8 stycken och vi befinner oss i den sista delen, Balsamic/Dark moon.

Mörkemånens tid, Dark moon, är de tre närmaste dagarna innan månen blir ny. Vad är det som kallar oss under denna tid och vad kan vi göra för att leva lite mer ansträngningslöst och få ut så mycket som möjligt av denna del av cykeln?

Read More