Filtered by Tag: månens faser

Fullmånecermonier

Fullmånen utgör klimax på varje månfas och det är en extra hög energi som gör oss öppna och mottagliga för att arbeta andligt. När vi gör detta tillsammans ökar energin och det kan upplevas lättare att komma ner i meditation och öppna upp sig. Läs mer om höstens fullmånecermonier och tips på hur du kan använda dig av fullmånens kraft.

Read More

Nymåneritual

Använd månens energi. Hur min nymåneritual ser ut. Hur du sätter intentioner och manifesterar det du vill ha

Read More