Filtered by Category: Manifestation

Fullmåne i Vattumannen

Vad har fullmånen i Vattumannen för budskap till dig? Vad är shaking och hur kan vi använda oss av nymånen och fullmånen för att manifestera våra intentioner och förverkliga våra drömmar.

Read More

Modig som naturen

Vad vill nymåne i Väduren berätta? Kan vi våga vara lika självklara och modiga som naturen? Hitta kraft och självförtroende i naturens cykler?

Read More

Nymåneritual

Använd månens energi. Hur min nymåneritual ser ut. Hur du sätter intentioner och manifesterar det du vill ha

Read More