Filtered by Category: MindBody Terapeaut

Tiden läker inte alla sår

Vi alla bär på olika trauman från vårt liv och vår uppväxt vare sig vi är medvetna om det eller ej och det finns vägar till läkning genom nervsystemet.

Read More