En transformativ resa

Medial utveckling är inte bara en resa i att öppna upp dig för något större och att återkoppla till din intuition utan handlar i allra högsta grad om personliga utveckling. 

Andlig utveckling handlar om att leva mindre i sina tankar och landa ner i kroppen. När du är i kontakt med din kropp och lever ifrån hjärtat hör du din intuition mycket tydligare och förväxlar inte den inte lika lätt med dina tankar och intellektet. Du behöver ha tilltro och övning är en nyckelaspekt.  Kraften i din intuition växer fram över tid med tillit till dig själv, det spirituella och med hjälp av mycket övning. 

Medial utveckling passar alla

Vi alla är spirituella varelser och har möjlighet att se och känna av saker men många av oss har genom livet stängt av vår förmåga. Den mediala resan ser olika ut för oss alla då vissa av oss redan har stark kontakt med sin intuition medan andra av oss har stängt av mer. Vi har alla olika “begåvningar” och upplever vår kontakt med andevärlden på olika sätt. En del får budskap genom djur eller växter, andra genom inre bilder, till vissa kommer budskapen som ord eller musik och för andra är det självklart att öppna upp sig som en kanal och låta andevärlden tala igenom dig. För vissa är det naturligt att se in i framtiden, för andra i dåtiden, vissa har lätt att få kontakt med personer som har gått bort eller guider och änglar. Det är det som är så magiskt med det spirituella, det finns inget rätt eller fel utan bara olika sätt som andevärlden kommunicerar med oss.  Detta är också något som kan skifta över tid och med din utveckling. 

Medial Utveckling Steg 2

- En fördjupning i det mediala där du får lära dig att tolka budskap och öva på att ge budskap till andra 

Kursen vänder sig till dig som

  • Vill fördjupa din kunskap inom spiritualitet och det mediala

  • Vill lära dig att tolka och ge budskap

  • Vill stärka tilliten till din intuition

  • Få inspiration och utveckla din mediala förmåga

Innehåll

  • Att fungera som en länk från andevärlden

  • Öppna och stänga sin kanal

  • Balans och jordning

  • Den personlig utvecklingens betydelse

  • Öva på att tolka, ge och ta emot budskap 

KursMål

Min intention med kursen är att ge dig en djupare förståelse för hur man kan fungera som en länk  och ta emot budskap ifrån andevärlden. Kursen är väldigt praktisk och du kommer att få testa på att ge och ta emot budskap. Att utveckla sin mediala förmåga, en process som tar tid. Vi behöver öva och ha tålamod. Processen går också hand i hand med din egna personliga utveckling och din andliga resa formas utifrån modet att möta dig själv, något som vi lägger mycket vikt vid under dagen. 

PRAKtiskt INFORMATION

Förkunskap Medial utveckling steg 1 eller motsvarande. Upplägget kommer att anpassas efter gruppens sammansättning. Medtag egen lunch. Antal platser är begränsat för att hålla en hög kvalitet på kursen.

När: Steg 1: 26 oktober 2019

Steg 2: 8 december 2019

Tid: 10-16 

Var: Studio Flow, Gamlestaden

När du deltar i kursen blir du inbjuden till en sluten grupp av “alumnus” där du har möjlighet att hålla kontakt med dina stjärnsyskon för att dela dina upplevelser och öva tillsammans. Jag kommer också att finnas där och bjuda in till frågestunder.

Pris

Kursen är uppdelad på två delar. Du kan enbart ta en del men för att kunna tillgodogöra dig Nivå 2 behöver du ha gått Nivå 1 eller motsvarande kurs/erfarenhet. Kontakta mig så reder vi ut det.

Ett kurs: 1800 SEK. I priset ingår fika och kursmaterial.

Två kurser: 3600 SEK I priset ingår fika och kursmaterial.

Early Bird: Bokar du innan den 10 Oktober får du 300 SEK rabatt på en kurs eller 800 SEK för bokning av båda.

Anmälan

Fyll i formuläret nedan för anmälan eller maila mig dina frågor.

Namn *
Namn
Kursdel
Kryssa i den eller de delar du är intresserad av.